shutterstock_640973782.jpg
Akupunkturbehandling

Akupunktur er en av de eldste medisinske behandlingsmetodene vi kjenner til, og har eksistert i over 2000 år. Behandlingen har sine røtter fra Kina, og er en behandlingsform som støtter seg på både tradisjonell kinesisk medisin (TKM) og vestlig medisin.

Hvilke plager jobber vår akupunktør med?

  • Smerter og funksjonstap i muskel- og skjelettsystemet

  • Allergisk rhinitt

  • Menstruasjonssmerter

  • Hodepine og migrene

  • Utbrenthet

  • Søvnvansker

  • Svangerskapskvalme

  • Modning i slutten av svangerskapet

akupunktur

Hva kan du forvente hos akupunktøren?

  • En førstegangskonsultasjon varer opptil en time. Konsultasjonen starter med at akupunktøren foretar et intervju av pasienten for å få en oversikt over pasientens symptomer og sykdomshistorie. Etter denne kartleggingen av pasientens helsetilstand, settes en TKM-diagnose. Behandlingen planlegges ut ifra dette i samråd med pasienten

  • Sterile engangsnåler, elektroakupunktur, intramuskulær stimulering (IMS) / triggerpunktbehandling, dryneedling, ​og kopping er noe av det verktøyet som akupunktøren bruker ved behandling. Med akupunktur ønsker man å stimulere bindevev og perifere nerver slik at transmitterstoffer blir frigjort. Dermed vil sentralnervesystemet påvirke områder i hjernen kan påvirke det autonome nervesystemet, og derfor være nyttig i behandlingen av en rekke plager og lidelser