top of page
Fysioterapi Session

Hvilke plager jobber vår fysioterapeut med?

 

 • Smerter og funksjonstap i muskel- og skjelettsystemet

 • Idrettsskader

 • Forstuvninger

 • Belastningslidelser

 • Postoperative pasienter

 • Senebetennelser

 • Smerter i muskel- og skjelettsystemet

 • Svangerskapsrelaterte plager slik som bekkensmerter, setesmerter og smerter i korsryggen

Hva du kan forvente hos fysioterapeuten?

 • Anamnese: Din første time hos fysioterapeuten starter alltid med en grundig samtale der du blir stilt spørsmål rundt plagene dine, sykdomshistorien din og din generelle helse. Denne samtalen legger det største grunnlaget for undersøkelsen og behandlingen videre

 • Klinisk undersøkelse: videre vil fysioterapeuten utføre sikkerhetstester, nevrologiske- og ortopediske tester der hensikten er å kartlegge problemet på en grundig måte slik at du får et mer presist svar på hvorfor du har vondt, samt utelukke sykdom eller skader. Dersom osteopaten mistenker at det er bakenforliggende alvorlig sykdom eller skade vil du bli sendt videre til lege. Videre består undersøkelsen av flere tester som vurderer hvordan de ulike systemene kan ha forårsaket dine plager/smerter. 

 • Behandling: vår fysioterapeut behandler med manuelle massasjeteknikker og øvelser rettet mot et spesifikt smerteproblem. Pasienten får som oftest øvelser med seg hjem som skal utføres på egenhånd

Fysioterapi

Fysioterapi er en veletablert helseprofesjon i Norge i dag. Målet med behandlingen hos en fysioterapeut er å fremme god helse gjennom bevegelse og funksjon. Gjennom behandlingen ønsker man at pasienten skal utnytte egne ressurser og bidra aktivt til å bedre sin egen helse. Fysioterapibehandling kan brukes av pasienter i alle aldre. 

Leg Injury
bottom of page