Bedriftbehandling

Muskel- og skjelettplager kan føre til nedsatt effektivitet på jobb, dårligere livskvalitet, økt sykefravær og langtidssykemeldinger. Det er en ledende årsak til sykemelding og uførhet i dag. I følge SINTEF koster det en bedrift i gjennomsnitt 13 000 kroner for sykemelding per uke per ansatt(1). I 2009 kostet muskel- og skjelettplager samfunnet totalt mellom 69-73 milliarder kroner (2). 

Dine ansatte opplever, eller kommer kanskje til å oppleve, plager som:

 • Rygg- og nakkesmerter

 • Hodepiner

 • Leddplager

 • Stressrelaterte plager

 • Høye skuldre og musearm

 • Svangerskapsrelaterte plager

 

Disse plagene kan føre til: 

 

 • Ineffektivt arbeid, nedsatt prestasjonsevne og mistrivsel på arbeidsplassen

 • Sykemeldinger som fører til store, unødvendige utgifter for bedriften

 • Økte behov for vikarer eller ekstra arbeid for de andre ansatte som igjen kan føre til at disse blir sykemeldt

 

 

Å være i jobb viser seg å ha flere fordeler for pasienter med muskel- og skjelettplager (3). Det:

 • Har en terapeutisk og rehabiliterende effekt

 • Reduserer de skadelige fysiske, psykiske, økonomiske og sosiale konsekvensene av langvarig sykefravær

 • Reduserer risikoen for uførhet i fremtiden 

 • Fremmer individets deltakelse i samfunnet og dets uavhengighet

 • Bedrer trivsel og livskvalitet

Hva kan vi tilby?
 
Vi ønsker å hjelpe din bedrift å holde folk i arbeid. Hos oss kan du forvente profesjonelle og seriøse behandlere, grundig klinisk, ortopedisk og funksjonell undersøkelse av den ansatte, og skånsom og individuelt tilpasset manuell behandling og treningstilpasning. 
 
En bedriftavtale med oss kan gjøres på to måter: 

1. En av våre behandlere kommer til deres bedrift med et fast intervall etter avtale og behandler deres ansatte på arbeidsplassen. Behandleren stiller med benk og annet utstyr som trengs for den aktuelle behandleren. 

2. Dine ansatte bevilges et bestemt antall behandlinger per år av bedriften. Da oppsøker de ansatte klinikken selv ved behov, legger selv ut for behandlingen og tar med kvittering til bedriften. 

shutterstock_391111147.jpg
shutterstock_562206250.jpg

1. SINTEF, Bedriftens kostnader ved sykefravær, 2013, november, tilgjengelig fra: http://www.sintef.no/prosjekter/bedriftenes-kostnader-ved-sykefravar/ 

2. Lærum, Even et al.; "Et muskel- og skjellettregnskap"; Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer, og plager i muskel- og skjelettsystemet; 2013, Mai; 

3. Waddell, CBE DSc MD FRCS, Burton PhD DO.;"Is work good for your health and well-being?";London, 2006