Behandling på arbeidsplassen

Muskel- og skjelettplager kan føre til nedsatt effektivitet på jobb, dårligere livskvalitet, økt sykefravær og langtidssykemeldinger. Det er en ledende årsak til sykemelding og uførhet i dag. I følge SINTEF koster det en bedrift i gjennomsnitt 13 000 kroner for sykemelding per uke per ansatt(1). I 2009 kostet muskel- og skjelettplager samfunnet totalt mellom 69-73 milliarder kroner (2). 

Dine ansatte opplever, eller kommer kanskje til å oppleve, plager som: 

- Rygg- og nakkesmerter

- Hodepiner

- Leddplager

- Stressrelaterte plager

- Høye skuldre og musearmer

- Tilbakevennende forkjølelser som følge av lavt immmunforsvar

Disse plagene kan føre til: 

- Ineffektivt arbeid, nedsatt prestasjonsevne og mistrivsel på arbeidsplassen

- Sykemeldinger som fører til store, unødvendige utgifter for bedriften

- Økte behov for vikarer eller ekstra arbeid for de andre ansatte som igjen kan føre til at disse blir sykemeldt

Å være i jobb viser seg å ha flere fordeler for pasienter med muskel- og skjelettplager (3). Det:

- Har en terapeutisk og rehabiliterende effekt

- Reduserer de skadelige fysiske, psykiske, økonomiske og sosiale konsekvensene av langvarig sykefravær

- Reduserer risikoen for uførhet i fremtiden 

- Fremmer individets deltakelse i samfunnet og dets uavhengighet

- Bedrer trivsel og livskvalitet

Vi ønsker å hjelpe din bedrift til å holde folk i arbeid. Behandling på bedriften din kan bidra med å redusere utgifter og sykefravær, samt øke motivasjon, produktivitet og trivsel hos de ansatte. Vi har som mål å tilrettelegge for den ansattes funksjonelle helse ved grundig undersøkelse, behandling og forebyggende tiltak. Med manuell behandling kan man hjelpe den sykemeldte tilbake i jobb og forhindre at den friske forsvinner ut i sykemelding.
Hva kan du forvente?
- Profesjonelle og seriøse behandlere
- Grundig klinisk, ortopedisk og funksjonell undersøkelse av den ansatte
- Skånsom og individuelt tilpasset manuell behandling
- Behandleren møter opp på bedriften ved faste intervaller som avtales på forhånd
- Behandleren stiller med behandlingsbenk og det verktøyet som kreves under behandlingen
- Bedriften stiller med et rom som behandlingen kan foregå i
- Behandleren gjennomfører osteopati-/massasjebehandlinger på de ansatte med varighet på 30-45 minutter (avtales på forhånd). Om de ansatte ikke ønsker å motta manuell behandling kan man i stedet sette opp øvelser og tiltak for et aktuelt smerteproblem 
 
Er du interessert i om dette kan være noe for din bedrift, eller har du spørsmål om pris, kontakt oss på tlf. 97 13 70 13 for å få tilsendt et tilbud

1. SINTEF, Bedriftens kostnader ved sykefravær, 2013, november, tilgjengelig fra: http://www.sintef.no/prosjekter/bedriftenes-kostnader-ved-sykefravar/ 

2. Lærum, Even et al.; "Et muskel- og skjellettregnskap"; Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer, og plager i muskel- og skjelettsystemet; 2013, Mai; 

3. Waddell, CBE DSc MD FRCS, Burton PhD DO.;"Is work good for your health and well-being?";London, 2006

Kontortelefon

9484 7907

Mobiltelefon

9713 7013

E-post

kontakt@oaklinikken.no

Kontaktskjema