top of page
Osteopatibehandling
shutterstock_152927024.jpg

Osteopati er en veletablert helseprofesjon innen manuell medisin, grunnlagt i Missouri i 1892.

Osteopatibehandling baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling - der man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste en osteopat jobber med. Som osteopat bruker man hendene som verktøy for å undersøke og behandle pasienten. En osteopat er opptatt av å finne sammenhengen mellom plagen, kroppen og hverdagen til pasienten. Behandlingen er skånsom, individuelt tilpasset og egner seg til pasienter i alle aldre. 

 

Faget er blant annet basert på anatomi, fysiologi, nevrologi og biomekanikk. Osteopati tar utgangspunkt i at god helse og funksjon avhenger av at muskel- og skjelettsystemet, det fascielle systemet, nervesystemet, det metabolske systemet, det sirkulatoriske og det respiratoriske systemet fungerer optimalt sammen.

I desember 2020 vedtok Stortinget at osteopatibehandling skal bli en del av det offentlige helsevesenet i Norge.

Hvilke plager jobber vår osteopat med?

 • Smerter og nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet

 • Funksjonelle plager i fordøyselsessystemet

 • Funksjonelt pustebesvær

 • Hodepine, svimmelhet og migrene

 • Svangerskapsrelaterte plager slik som bekkensmerter, korsryggsmerter og setesmerter

 • Idrettsskader og senebetennelser/overbelastningsskader i skulder, albue, hånd, fot, kne og hofte

 • Kjevesmerter

 • Stressrelaterte plager

 • Vulvodyni / vaginisme / vestibulodyni

 

Funksjonelle plager hos barn:

 • Kolikk 

 • Fordøyelsesvansker

 • Overdreven gulping

 • Urolig søvn

 • Mellomørebetennelser

 • Spenninger i nakke og rygg/favorittside

 • Ammeproblematikk

Hva du kan forvente hos osteopaten?

 • Anamnese: Din første time hos osteopaten starter alltid med en grundig samtale der du blir stilt spørsmål rundt plagene dine, sykdomshistorien din og din generelle helse. Denne samtalen legger det største grunnlaget for undersøkelsen og behandlingen videre

 • Klinisk undersøkelse: videre vil osteopaten utføre sikkerhetstester, nevrologiske- og ortopediske tester der hensikten er å kartlegge problemet på en grundig måte slik at du får et mer presist svar på hvorfor du har vondt, samt utelukke sykdom eller skader. Dersom osteopaten mistenker at det er bakenforliggende alvorlig sykdom eller skade vil du bli sendt videre til lege. Videre består undersøkelsen av flere tester som vurderer hvordan de ulike systemene kan ha forårsaket dine plager/smerter. 

 • Behandling: osteopaten bruker et bredt spekter av manuelle teknikker slik som leddmanipulasjon, artikulasjon, bløtvevsteknikker, muskel-energiteknikker, muskeltøyninger eller indirekte teknikker. Teknikkene har alle ulike målsetninger og disse kan blant annet være å øke blodsirkulasjon, bedre drenasje, roe ned nervesystemet, øke elastisitet, eller aktivere reseptorer i muskler og ledd. Valg av teknikk tilpasses ut i fra pasientens behov og kropp, og vil alltid være med beste hensikt. Ofte kan det også være behov for anbefalinger rundt fysisk aktivitet og hjemmeøvelser, dette vil osteopaten også kunne hjelpe deg med. Sammen vil du og osteopaten sette opp en behandlingsplan for dine plager

shutterstock_1095648620.jpg
bottom of page