Osteopatibehandling

Osteopati er en veletablert helseprofesjon innen manuell medisin, grunnlagt i Missouri i 1892.

 

Som osteopat bruker man hendene til å diagnostisere og behandle flere ulike plager og smertetilstander. Faget er basert på anatomi, fysiologi, nevrologi og biomekanikk. Osteopati tar utgangspunkt i at god helse og funksjon avhenger av at muskel- og skjelettsystemet, det fascielle systemet, nervesystemet, det metabolske systemet, det sirkulatoriske og det respiratoriske systemet fungerer optimalt sammen. 

En osteopat er opptatt av å finne sammenhengen mellom plagen, kroppen og hverdagen til pasienten. Behandlingen er skånsom, individuelt tilpasset og egner seg til pasienter i alle aldre

Hvilke plager jobber vår osteopat med?

 • Smerter og nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet

 • Funksjonelle plager i fordøyselsessystemet

 • Funksjonelt pustebesvær

 • Hodepine, svimmelhet og migrene

 • Svangerskapsrelaterte plager slik som bekkensmerter, korsryggsmerter og setesmerter

 • Idrettsskader og senebetennelser/overbelastningsskader i skulder, albue, hånd, fot, kne og hofte

 • Kjevesmerter

 • Stressrelaterte plager

 • Vulvodyni / vaginisme / vestibulodyni

 

Funksjonelle plager hos barn:

 • Kolikk 

 • Fordøyelsesvansker

 • Overdreven gulping

 • Urolig søvn

 • Mellomørebetennelser

 • Spenninger i nakke og rygg/favorittside

 • Ammeproblematikk

Hva du kan forvente hos osteopaten?

 • Anamnese: Din første time hos osteopaten starter alltid med en grundig samtale der du blir stilt spørsmål rundt plagene dine, sykdomshistorien din og din generelle helse. Denne samtalen legger det største grunnlaget for undersøkelsen og behandlingen videre

 • Klinisk undersøkelse: videre vil osteopaten utføre sikkerhetstester, nevrologiske- og ortopediske tester der hensikten er å kartlegge problemet på en grundig måte slik at du får et mer presist svar på hvorfor du har vondt, samt utelukke sykdom eller skader. Dersom osteopaten mistenker at det er bakenforliggende alvorlig sykdom eller skade vil du bli sendt videre til lege. Videre består undersøkelsen av flere tester som vurderer hvordan de ulike systemene kan ha forårsaket dine plager/smerter. 

 • Behandling: osteopaten bruker et bredt spekter av manuelle teknikker slik som leddmanipulasjon, artikulasjon, bløtvevsteknikker, muskel-energiteknikker, muskeltøyninger eller indirekte teknikker. Teknikkene har alle ulike målsetninger og disse kan blant annet være å øke blodsirkulasjon, bedre drenasje, roe ned nervesystemet, øke elastisitet, eller aktivere reseptorer i muskler og ledd. Valg av teknikk tilpasses ut i fra pasientens behov og kropp, og vil alltid være med beste hensikt. Ofte kan det også være behov for anbefalinger rundt fysisk aktivitet og hjemmeøvelser, dette vil osteopaten også kunne hjelpe deg med. Sammen vil du og osteopaten sette opp en behandlingsplan for dine plager

Kontortelefon (9-15)

9484 7907 

E-post

kontakt@oaklinikken.no

Kontaktskjema